فرم استخدام

لطفا تمامی کادرهای زیر را با دقت تکمیل نمایید زیرا پس از ارسال فرم امکان ویرایش مقدور نیست. شماره تلفن همراه و ثابت وارد شده میبایست در دسترس باشد. اگر رزومه از پیش آماده دارید میتوانید آن را نیز ضمیمه کنید به این منظور دکمه آپلود در فرم در نظر گرفته شده است.

مشخصات فردی

نام خود را تایپ کنید
نام خانوادگی خود را تایپ کنید
نام پدر خود را تایپ کنید
کد ملی خود را تایپ کنید
تاریخ تولد خود را تایپ کنید
شهر محل تولد خود را تایپ کنید
استان محل سکونت خود را انتخاب کنید
شهر محل سکونت خود را تایپ کنید
جنسیت را انتخاب کنید
وضعیت تاهل را انتخاب کنید
سطح تحصیلات را انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را تایپ کنید

سوابق کاری

سوابق کاری خود را وارد نمایید
اطلاعات تماس
شماره همراه خود را تایپ کنید
شماره تلفن ثابت منزل خود را وارد نمایید
آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید
جهت دریافت آخرین نکته های استخدامی ایمیل خود را وارد کنید

شغل مورد تقاضای خود را وارد نمایید

مشاغلی که در آن تجربه و توانایی دارید را انتخاب کنید

حقوق پیشنهادی خود را وارد نمایید