فرم استخدام

لطفا تمامی کادرهای زیر را با دقت تکمیل نمایید زیرا پس از ارسال فرم امکان ویرایش مقدور نیست. شماره تلفن همراه و ثابت وارد شده میبایست در دسترس باشد. اگر رزومه از پیش آماده دارید میتوانید آن را نیز ضمیمه کنید به این منظور دکمه آپلود در فرم در نظر گرفته شده است.

مشخصات فردی

نام خود را تایپ کنید
نام خانوادگی خود را تایپ کنید
نام پدر خود را تایپ کنید
کد ملی خود را تایپ کنید
تاریخ تولد خود را تایپ کنید
شهر محل تولد خود را تایپ کنید
تصویر خود را بارگزاری نمایید
تصویر خود را بارگزاری نمایید
your image
استان محل سکونت خود را انتخاب کنید
شهر محل سکونت خود را تایپ کنید
جنسیت را انتخاب کنید
وضعیت تاهل را انتخاب کنید
سطح تحصیلات را انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را تایپ کنید

سوابق کاری

سوابق کاری خود را وارد نمایید
اطلاعات تماس
شماره همراه خود را تایپ کنید
شماره تلفن ثابت منزل خود را وارد نمایید
آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید
جهت دریافت آخرین نکته های استخدامی ایمیل خود را وارد کنید

شغل مورد تقاضای خود را وارد نمایید

مشاغلی که در آن تجربه و توانایی دارید را انتخاب کنید

حقوق پیشنهادی خود را وارد نمایید